Aktywne komórki lecznicze


Gabinet diagnostyczno-zabiegowy A, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy A, Poradnia Promocji Zdrowia, Poradnia Promocji Zdrowia, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień, Punkt szczepień, Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych, Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych, Poradnia hepatologiczna, Poradnia hepatologiczna, Poradnia proktologiczna, Poradnia proktologiczna, Poradnia chirurgii klatki piersiowej, Poradnia chirurgii klatki piersiowej, Poradnia psychologiczna, Poradnia psychologiczna, Pracownia Kinezyterapii, Pracownia Kinezyterapii, Poradnia Nadciśnienia Tętniczego, Poradnia Nadciśnienia Tętniczego, Poradnia Chorób Metabolicznych, Poradnia Chorób Metabolicznych, Poradnia Laktacyjna, Poradnia Laktacyjna, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Rehabilitacyjna, Pracownia Fizjoterapii, Pracownia Fizjoterapii, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chirurgii klatki piersiowej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chirurgii klatki piersiowej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy B, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy B, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy C, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy C, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni otolaryngologicznej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni otolaryngologicznej, Ośrodek Rehabilitacji, Ośrodek Rehabilitacji, Gabinet Hydroterapii, Gabinet Hydroterapii, Gabinet Krioterapii, Gabinet Krioterapii, Gabinet Masażu Leczniczego, Gabinet Masażu Leczniczego, Gabinet Fizykoterapii, Gabinet Fizykoterapii, Sala Kinezyterapii, Sala Kinezyterapii, Poradnia Medycyny Rodzinnej, Poradnia Medycyny Rodzinnej, Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Punkt Szczepień, Punkt Szczepień, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy D, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy D, Pracownia USG, Pracownia USG, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Onkologiczna, Punkt Pobrań, Punkt Pobrań, Poradnia Chorób Wewnętrznych, Poradnia Chorób Wewnętrznych, Poradnia Anestezjologiczna, Poradnia Anestezjologiczna, Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Bonifraterskie Hospicjum Perinatalne, Bonifraterskie Hospicjum Perinatalne, Poradnia Medycyny Paliatywnej, Poradnia Medycyny Paliatywnej, Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt, Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt, Zespół Rehabilitacji Domowej, Zespół Rehabilitacji Domowej, Poradnia Ziołolecznicza, Poradnia Ziołolecznicza, Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diagnostyki Kardiologicznej oraz Diabetologii, Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diagnostyki Kardiologicznej oraz Diabetologii, Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej, Oddział Noworodkowy, Oddział Noworodkowy, Aktywne podmioty lecznicze

12345 6 7891011 Ostatni ›

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy "A"""

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775163
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy "A"""
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 028
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2009-10-01

Poradnia Promocji Zdrowia

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775164
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Promocji Zdrowia
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 029
Specjalność komórki: Poradnia promocji zdrowia
Kod resortu: 9700
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2009-10-01

Punkt pobrań materiałów do badań

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775166
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 031
Specjalność komórki: Punkt pobrań materiałów do badań
Kod resortu: 7110
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2009-10-01
Data zakończenia działalności: 2013-11-01

Punkt szczepień

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775167
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Punkt szczepień
Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 032
Specjalność komórki: Punkt szczepień
Kod resortu: 9600
Kod SIMC: 0937474

Data rozpoczęcia działalności: 2010-10-12
Data zakończenia działalności: 2012-06-28

Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775171
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 036
Specjalność komórki: Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
Kod resortu: 1348
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2010-10-12

Poradnia hepatologiczna

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775173
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia hepatologiczna
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 038
Specjalność komórki: Poradnia hepatologiczna
Kod resortu: 1056
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2010-10-12
Data zakończenia działalności: 2013-11-01

Poradnia proktologiczna

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775174
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia proktologiczna
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 039
Specjalność komórki: Poradnia proktologiczna
Kod resortu: 1506
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2010-10-12
Data zakończenia działalności: 2013-11-01

Poradnia chirurgii klatki piersiowej

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775175
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia chirurgii klatki piersiowej
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 040
Specjalność komórki: Poradnia chirurgii klatki piersiowej
Kod resortu: 1520
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2010-10-12
Data zakończenia działalności: 2017-06-30

Poradnia psychologiczna

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775177
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia psychologiczna
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 042
Specjalność komórki: Poradnia psychologiczna
Kod resortu: 1790
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2010-10-12

Pracownia Kinezyterapii

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775178
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Kinezyterapii
Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 050
Specjalność komórki: Dział (pracownia) kinezyterapii
Kod resortu: 1314
Kod SIMC: 0937474

Data rozpoczęcia działalności: 2011-06-30
Data zakończenia działalności: 2012-06-28

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775180
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 044
Specjalność komórki: Poradnia nadciśnienia tętniczego
Kod resortu: 1104
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2011-06-30

Poradnia Chorób Metabolicznych

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775181
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Chorób Metabolicznych
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 045
Specjalność komórki: Poradnia chorób metabolicznych
Kod resortu: 1008
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2011-06-30

Poradnia Laktacyjna

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775182
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Laktacyjna
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 046
Specjalność komórki: Poradnia laktacyjna
Kod resortu: 1474
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2011-06-30

Poradnia Rehabilitacyjna

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775184
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Rehabilitacyjna
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 048
Specjalność komórki: Poradnia rehabilitacyjna
Kod resortu: 1300
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2011-06-30

Pracownia Fizjoterapii

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775185
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Fizjoterapii
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 049
Specjalność komórki: Dział (pracownia) fizjoterapii
Kod resortu: 1310
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2011-06-30

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chirurgii klatki piersiowej

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775192
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chirurgii klatki piersiowej
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 057
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2013-02-08
Data zakończenia działalności: 2013-11-01

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy "B"""

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775193
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy "B"""
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 058
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2013-02-08

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy "C"""

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775194
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy "C"""
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 059
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2013-02-08

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni otolaryngologicznej

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775195
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni otolaryngologicznej
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 060
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2013-02-08
Data zakończenia działalności: 2013-11-01

Ośrodek Rehabilitacji

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775200
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 25
Adres jednostki:
Ośrodek Rehabilitacji
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 065
Specjalność komórki: Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Kod resortu: 2300
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2013-11-06

Gabinet Hydroterapii

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775201
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Hydroterapii
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 066
Specjalność komórki: Dział (pracownia) hydroterapii
Kod resortu: 1316
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2013-11-06

Gabinet Krioterapii

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775202
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Krioterapii
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 067
Specjalność komórki: Dział (pracownia) krioterapii
Kod resortu: 1318
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2013-11-06

Gabinet Masażu Leczniczego

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775203
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Masażu Leczniczego
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 068
Specjalność komórki: Dział (pracownia) masażu leczniczego
Kod resortu: 1320
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2013-11-06

Gabinet Fizykoterapii

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775204
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Fizykoterapii
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 069
Specjalność komórki: Dział (pracownia) fizykoterapii
Kod resortu: 1312
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2013-11-06

Sala Kinezyterapii

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775205
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Sala Kinezyterapii
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 070
Specjalność komórki: Dział (pracownia) kinezyterapii
Kod resortu: 1314
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2013-11-06

Poradnia Medycyny Rodzinnej

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775206
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Medycyny Rodzinnej
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 071
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 12
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2013-11-06

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775207
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 072
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 10
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2013-11-06

Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775208
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 073
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 32
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2013-11-06

Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775209
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 074
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 34
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2013-11-06

Punkt Szczepień

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775210
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Punkt Szczepień
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 075
Specjalność komórki: Punkt szczepień
Kod resortu: 9600
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2013-11-06

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy "D"""

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775211
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy "D"""
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 076
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2013-11-06

Pracownia USG

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775212
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia USG
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 077
Specjalność komórki: Pracownia USG
Kod resortu: 7210
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2013-11-06

Poradnia Onkologiczna

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775213
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Onkologiczna
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 078
Specjalność komórki: Poradnia onkologiczna
Kod resortu: 1240
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2014-12-24

Punkt Pobrań

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775214
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Punkt Pobrań
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 079
Specjalność komórki: Punkt pobrań materiałów do badań
Kod resortu: 7110
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2015-09-09

Poradnia Chorób Wewnętrznych

ID ZOZ: 519246
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775215
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Chorób Wewnętrznych
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400028
Kod komórki: 080
Specjalność komórki: Poradnia chorób wewnętrznych
Kod resortu: 1000
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2017-07-06

Poradnia Anestezjologiczna

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775216
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Anestezjologiczna
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 081
Specjalność komórki: Poradnia anestezjologiczna
Kod resortu: 1670
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2017-07-06

Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775217
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 082
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 16
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2018-02-06

Bonifraterskie Hospicjum Perinatalne

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775219
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Bonifraterskie Hospicjum Perinatalne
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 084
Specjalność komórki: Hospicjum domowe / Zespół domowej opieki paliatywnej dla dzieci
Kod resortu: 2181
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2018-11-16

Poradnia Medycyny Paliatywnej

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775220
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Medycyny Paliatywnej
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 085
Specjalność komórki: Poradnia medycyny paliatywnej
Kod resortu: 1180
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2018-11-16

Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775221
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 086
Specjalność komórki: Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
Kod resortu: 1453
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2018-11-16

Zespół Rehabilitacji Domowej

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775222
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Zespół Rehabilitacji Domowej
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 087
Specjalność komórki: Zespół rehabilitacji domowej
Kod resortu: 2146
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2018-11-23

Poradnia Ziołolecznicza

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775223
Nr terytorium: 2403011
Terytorium: Cieszyn - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Ziołolecznicza
pl. Józefa Londzina 1/-
43-400 Cieszyn
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 088
Specjalność komórki: Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Kod resortu: 9000
Kod SIMC: 0924158
Kod ulicy: 11252

Data rozpoczęcia działalności: 2019-08-01

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diagnostyki Kardiologicznej oraz Diabetologii

ID ZOZ: 519246
ID jednostki: 860378
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775136
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 40
Liczba łóżek (OIOM): 2
Liczba łóżek (inkubator): 2
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diagnostyki Kardiologicznej oraz Diabetologii
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400028
Kod komórki: 001
Specjalność komórki: Oddział chorób wewnętrznych
Kod resortu: 4000
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2009-04-01

Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej

ID ZOZ: 519246
ID jednostki: 860378
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775137
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 38
Liczba łóżek (OIOM): 4
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400028
Kod komórki: 002
Specjalność komórki: Oddział położniczo-ginekologiczny
Kod resortu: 4450
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2009-04-01

Oddział Noworodkowy

ID ZOZ: 519246
ID jednostki: 860378
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775138
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 32
Liczba łóżek (OIOM): 3
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 25
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Noworodkowy
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400028
Kod komórki: 003
Specjalność komórki: Oddział neonatologiczny
Kod resortu: 4421
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2009-04-01

<12345 6 7891011 > Ostatni ›


Fizjoterapeuci | Podmioty lecznicze - nieaktywne | Podmioty lecznicze | Praktyki lekarskie | Praktyki lekarskie - nieaktywne | Praktyki pielęgniarskie
Informacja publiczna pozyskana od Ministerstwa Zdrowia po przetworzeniu do wykorzystania w celach własnych.
Copyright © 2016-2020 - by phpBlueDragon OpenSource | O autorze | Linki