Aktywne komórki lecznicze


Apteka Zakładowa, Apteka Zakładowa, Oddział Geriatryczny, Oddział Geriatryczny, Oddział Psychogeriatryczny, Oddział Psychogeriatryczny, Oddział Onkologiczny, Oddział Onkologiczny, Oddział Medycyny Paliatywnej, Oddział Medycyny Paliatywnej, Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych, Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych, Oddział Udarowy, Oddział Udarowy, Pracownia Obiektywnego Badania Słuchu i Narządu Równowagi, Pracownia Obiektywnego Badania Słuchu i Narządu Równowagi, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Zakaźnego, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Zakaźnego, Transport Medyczny Szpitalny, Transport Medyczny Szpitalny, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Klinicznego Oddziału Urologicznego, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Klinicznego Oddziału Urologicznego, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Klinicznego Oddziału Okulistycznego, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Klinicznego Oddziału Okulistycznego, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Klinicznego Oddziału Neurologicznego, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Klinicznego Oddziału Neurologicznego, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Gastroenterologicznego, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Gastroenterologicznego, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Neurochirurgicznego, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Neurochirurgicznego, Pracownia Endoskopii Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi, Pracownia Endoskopii Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi, Pracownia dopasowania aparatów słuchowych i systemów implantów słuchowych Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi, Pracownia dopasowania aparatów słuchowych i systemów implantów słuchowych Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi, Pracownia badań diagnostycznych układu oddechowego Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc, Pracownia badań diagnostycznych układu oddechowego Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc, Pracownia Elektrofizjologii klinicznego Oddziału Neurologicznego, Pracownia Elektrofizjologii klinicznego Oddziału Neurologicznego, Pracownia Ultrasonografii Klinicznego Oddziału Neurologicznego, Pracownia Ultrasonografii Klinicznego Oddziału Neurologicznego, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Oddział Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Oddział Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Klinika Chorób Wewnętrznych, Klinika Chorób Wewnętrznych, Oddział Gastroenterologiczny, Oddział Gastroenterologiczny, Klinika Kardiologii, Klinika Kardiologii, Oddział Reumatologiczny, Oddział Reumatologiczny, Oddział Endokrynologiczny i Leczenia Zaburzeń Przemiany Materii, Oddział Endokrynologiczny i Leczenia Zaburzeń Przemiany Materii, Poradnia Patologii Noworodka, Poradnia Patologii Noworodka, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia Medycyny Pracy, Pracownia Endoskopii, Pracownia Endoskopii, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Szkoła Rodzenia, Szkoła Rodzenia, Aktywne podmioty lecznicze

1234 5 678910 Ostatni ›

Apteka Zakładowa

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775254
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Apteka Zakładowa
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 130
Specjalność komórki: Apteka szpitalna albo zakładowa
Kod resortu: 4922
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Oddział Geriatryczny

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775255
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 5
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Geriatryczny
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 131
Specjalność komórki: Oddział geriatryczny
Kod resortu: 4060

Data rozpoczęcia działalności: 2006-01-26
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Oddział Psychogeriatryczny

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775256
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 5
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Psychogeriatryczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 132
Specjalność komórki: Oddział psychogeriatryczny
Kod resortu: 4712
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2006-01-26
Data zakończenia działalności: 2016-09-01

Oddział Onkologiczny

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775257
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 5
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Onkologiczny
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 133
Specjalność komórki: Oddział onkologiczny
Kod resortu: 4240

Data rozpoczęcia działalności: 2006-01-26
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Oddział Medycyny Paliatywnej

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775258
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 17
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Medycyny Paliatywnej
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 134
Specjalność komórki: Oddział medycyny paliatywnej (kod wycofany)
Kod resortu: 5182
Kod SIMC: 0950470

Data rozpoczęcia działalności: 2006-01-26
Data zakończenia działalności: 2015-08-01

Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775259
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Zakład Endoskopii i Badań Czynnościowych
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 135
Specjalność komórki: Pracownia endoskopii
Kod resortu: 7910
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2006-01-26

Oddział Udarowy

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775260
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 16
Liczba łóżek (OIOM): 4
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Udarowy
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 136
Specjalność komórki: Oddział udarowy
Kod resortu: 4222
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2008-12-12

Pracownia Obiektywnego Badania Słuchu i Narządu Równowagi

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775264
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Obiektywnego Badania Słuchu i Narządu Równowagi
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 138
Specjalność komórki: Pracownia badań słuchu
Kod resortu: 7920
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2011-06-01

Szpitalny Oddział Ratunkowy

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775396
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 7
Liczba łóżek (OIOM): 2
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Szpitalny Oddział Ratunkowy
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 583
Specjalność komórki: Szpitalny oddział ratunkowy
Kod resortu: 4902
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2001-10-30

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Zakaźnego

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775397
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Zakaźnego
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 149
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2014-11-03

Transport Medyczny Szpitalny

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775398
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Transport Medyczny Szpitalny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 139
Specjalność komórki: Zespół transportu medycznego - świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Kod resortu: 9250
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2014-02-10

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Chirurgii Naczyniowej

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775399
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Chirurgii Naczyniowej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 140
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2014-05-21
Data zakończenia działalności: 2015-12-31

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775401
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 141
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2014-11-03

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Kliniki Chirurgii Ogólnej

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775402
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Kliniki Chirurgii Ogólnej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 142
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2014-11-03

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Klinicznego Oddziału Urologicznego

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775403
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Klinicznego Oddziału Urologicznego
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 143
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2014-11-03

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Klinicznego Oddziału Okulistycznego

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775404
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Klinicznego Oddziału Okulistycznego
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 144
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2014-11-03

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775405
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 145
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2014-11-03

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Klinicznego Oddziału Neurologicznego

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775406
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Klinicznego Oddziału Neurologicznego
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 146
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2014-11-03

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Gastroenterologicznego

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775407
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Gastroenterologicznego
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 147
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2014-11-03

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Neurochirurgicznego

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775408
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Neurochirurgicznego
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 148
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2014-11-03

Pracownia Endoskopii Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775412
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Endoskopii Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 150
Specjalność komórki: Pracownia endoskopii
Kod resortu: 7910
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2014-12-01

Pracownia dopasowania aparatów słuchowych i systemów implantów słuchowych Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775414
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia dopasowania aparatów słuchowych i systemów implantów słuchowych Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi
ul. Wrocławska 1-3.
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 151
Specjalność komórki: Pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych
Kod resortu: 7930
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2016-08-10

Pracownia badań diagnostycznych układu oddechowego Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775415
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia badań diagnostycznych układu oddechowego Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 152
Specjalność komórki: Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Kod resortu: 7998
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2016-08-10

Pracownia Elektrofizjologii klinicznego Oddziału Neurologicznego

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775424
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Elektrofizjologii klinicznego Oddziału Neurologicznego
ul. Wrocławska 1-3.
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 153
Specjalność komórki: Pracownia elektrofizjologii
Kod resortu: 7234
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2016-09-01

Pracownia Ultrasonografii Klinicznego Oddziału Neurologicznego

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775425
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Ultrasonografii Klinicznego Oddziału Neurologicznego
ul. Wrocławska 1-3.
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 154
Specjalność komórki: Pracownia USG
Kod resortu: 7210
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2016-09-01

Oddział Chorób Wewnętrznych

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775431
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 10
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Chorób Wewnętrznych
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 157
Specjalność komórki: Oddział chorób wewnętrznych
Kod resortu: 4000
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2018-10-12

Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775432
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 7
Liczba łóżek (OIOM): 2
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 158
Specjalność komórki: Oddział chirurgii plastycznej
Kod resortu: 4550
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2018-10-12
Data zakończenia działalności: 2019-10-14

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775437
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Oddziału Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 159
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2018-10-12

Oddział Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775438
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 7
Liczba łóżek (OIOM): 2
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Chirurgii Ogólnej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej
ul. Wrocławska 1-3.
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 160
Specjalność komórki: Oddział chirurgiczny ogólny
Kod resortu: 4500
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2019-10-15

Klinika Chorób Wewnętrznych

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775225
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 32
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Klinika Chorób Wewnętrznych
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 101
Specjalność komórki: Oddział chorób wewnętrznych
Kod resortu: 4000
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Oddział Gastroenterologiczny

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775226
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 10
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Gastroenterologiczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 102
Specjalność komórki: Oddział gastroenterologiczny
Kod resortu: 4050
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2000-01-11

Klinika Kardiologii

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775227
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 23
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 6
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Klinika Kardiologii
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 103
Specjalność komórki: Oddział kardiologiczny
Kod resortu: 4100
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Oddział Reumatologiczny

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775228
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 5
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Reumatologiczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 104
Specjalność komórki: Oddział reumatologiczny
Kod resortu: 4280
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2000-01-11

Oddział Endokrynologiczny i Leczenia Zaburzeń Przemiany Materii

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775229
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 5
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Endokrynologiczny i Leczenia Zaburzeń Przemiany Materii
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 105
Specjalność komórki: Oddział endokrynologiczny
Kod resortu: 4030
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2000-01-11

Poradnia Patologii Noworodka

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775142
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Patologii Noworodka
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 007
Specjalność komórki: Poradnia neonatologiczna
Kod resortu: 1421
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2009-04-01

Poradnia Chirurgii Ogólnej

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775143
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Chirurgii Ogólnej
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 008
Specjalność komórki: Poradnia chirurgii ogólnej
Kod resortu: 1500
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2009-04-01

Poradnia Kardiologiczna

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775144
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Kardiologiczna
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 009
Specjalność komórki: Poradnia kardiologiczna
Kod resortu: 1100
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2009-04-01

Poradnia Diabetologiczna

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775145
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Diabetologiczna
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 010
Specjalność komórki: Poradnia diabetologiczna
Kod resortu: 1020
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2009-04-01

Poradnia Medycyny Pracy

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775146
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Medycyny Pracy
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 011
Specjalność komórki: Poradnia medycyny pracy
Kod resortu: 1160
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2009-04-01
Data zakończenia działalności: 2017-02-08

Pracownia Endoskopii

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775149
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Endoskopii
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 016
Specjalność komórki: Pracownia endoskopii
Kod resortu: 7910
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2009-04-01

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775153
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 018
Specjalność komórki: Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Kod resortu: 1580
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2009-04-01

Poradnia Otolaryngologiczna

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775154
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Otolaryngologiczna
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 019
Specjalność komórki: Poradnia otorynolaryngologiczna
Kod resortu: 1610
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2009-04-01
Data zakończenia działalności: 2019-02-18

Poradnia Gastroenterologiczna

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775158
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Gastroenterologiczna
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 023
Specjalność komórki: Poradnia gastroenterologiczna
Kod resortu: 1050
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2009-04-01

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775159
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 024
Specjalność komórki: Poradnia położniczo-ginekologiczna
Kod resortu: 1450
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2009-04-01

Szkoła Rodzenia

ID ZOZ: 519247
ID jednostki: 860379
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411647
Id komórki: 7775160
Nr terytorium: 2469011
Terytorium: Katowice - gmina miejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Szkoła Rodzenia
ul. Leopolda Markiefki 87
40-211 Katowice
Regon: 24103207400035
Kod komórki: 025
Specjalność komórki: Szkoła rodzenia
Kod resortu: 1472
Kod SIMC: 0937474
Kod ulicy: 12361

Data rozpoczęcia działalności: 2009-04-01

<1234 5 678910 > Ostatni ›


Fizjoterapeuci | Podmioty lecznicze - nieaktywne | Podmioty lecznicze | Praktyki lekarskie | Praktyki lekarskie - nieaktywne | Praktyki pielęgniarskie
Informacja publiczna pozyskana od Ministerstwa Zdrowia po przetworzeniu do wykorzystania w celach własnych.
Copyright © 2016-2020 - by phpBlueDragon OpenSource | O autorze | Linki