Aktywne komórki lecznicze


Poradnia Dziecka Zdrowego, Poradnia Dziecka Zdrowego, Punkt Szczepień, Punkt Szczepień, Gabinet Zabiegowy, Gabinet Zabiegowy, Poradnia Alergologiczna dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Alergologiczna dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Immunologiczna, Poradnia Immunologiczna, Gabinet Zabiegowy Poradni Audiologii i Foniatrii, Gabinet Zabiegowy Poradni Audiologii i Foniatrii, Gabinet Orzeczniczy Chorób Zakaźnych, Gabinet Orzeczniczy Chorób Zakaźnych, Poradnia Psychologiczna, Poradnia Psychologiczna, Gabinet Orzeczniczy Chirurgii Naczyniowej, Gabinet Orzeczniczy Chirurgii Naczyniowej, Gabinet Orzeczniczy Endokrynologiczny, Gabinet Orzeczniczy Endokrynologiczny, Gabinet Orzeczniczy Gastroenterologiczny, Gabinet Orzeczniczy Gastroenterologiczny, Gabinet Orzeczniczy Ginekologiczny, Gabinet Orzeczniczy Ginekologiczny, Gabinet Orzeczniczy Neurochirurgiczny, Gabinet Orzeczniczy Neurochirurgiczny, Gabinet Orzeczniczy Psychologiczny, Gabinet Orzeczniczy Psychologiczny, Gabinet Orzeczniczy Reumatologiczny, Gabinet Orzeczniczy Reumatologiczny, Oddział Rehabilitacji Dziennej, Oddział Rehabilitacji Dziennej, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt pobrań materiałów do badań, Poradnia Nefrologiczna, Poradnia Nefrologiczna, Poradnia Leczenia Osteoporozy, Poradnia Leczenia Osteoporozy, Poradnia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Poradnia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej, Oddział Torakochirurgii, Oddział Torakochirurgii, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Oddział Neurochirurgii, Oddział Neurochirurgii, Oddział Rehabilitacji, Oddział Rehabilitacji, Kliniczny Oddział Psychiatryczny, Kliniczny Oddział Psychiatryczny, Oddział Detoksykacji i Leczenia Uzależnień, Oddział Detoksykacji i Leczenia Uzależnień, Oddział Psychiatryczny Dzienny, Oddział Psychiatryczny Dzienny, Kliniczny Oddział Neurologiczny, Kliniczny Oddział Neurologiczny, Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi, Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi, Kliniczny Oddział Okulistyczny, Kliniczny Oddział Okulistyczny, Kliniczny Oddział Urologiczny, Kliniczny Oddział Urologiczny, Kliniczny Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, Kliniczny Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Ginekologiczny, Oddział Ginekologiczny, Oddział Zakaźny, Oddział Zakaźny, Oddział Dermatologiczny, Oddział Dermatologiczny, Oddział dla Przewlekle Chorych, Oddział dla Przewlekle Chorych, Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Chemioterapii, Oddział Chemioterapii, Oddział Diagnostyki i Terapii Izotopowej, Oddział Diagnostyki i Terapii Izotopowej, Blok Operacyjny, Blok Operacyjny, Izba Przyjęć, Izba Przyjęć, Aktywne podmioty lecznicze

123 4 56789 Ostatni ›

Poradnia Dziecka Zdrowego

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775365
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Dziecka Zdrowego
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 405
Specjalność komórki: Poradnia pediatryczna
Kod resortu: 1401
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Punkt Szczepień

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775366
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Punkt Szczepień
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 406
Specjalność komórki: Punkt szczepień
Kod resortu: 9600
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Zabiegowy

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775367
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Zabiegowy
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 407
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
Kod resortu: 9451
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci i Młodzieży

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775368
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci i Młodzieży
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 408
Specjalność komórki: Poradnia alergologiczna dla dzieci
Kod resortu: 1011
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Immunologiczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775400
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Immunologiczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 290
Specjalność komórki: Poradnia immunologiczna
Kod resortu: 1080
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2014-11-03

Gabinet Zabiegowy Poradni Audiologii i Foniatrii

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775411
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Zabiegowy Poradni Audiologii i Foniatrii
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 291
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2014-12-01

Gabinet Orzeczniczy Chorób Zakaźnych

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775413
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy Chorób Zakaźnych
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 294
Specjalność komórki: Poradnia chorób zakaźnych
Kod resortu: 1340
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2016-08-12

Poradnia Psychologiczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775416
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Psychologiczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 292
Specjalność komórki: Poradnia psychologiczna
Kod resortu: 1790
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2016-08-10

Gabinet Orzeczniczy Chirurgii Naczyniowej

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775417
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy Chirurgii Naczyniowej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 293
Specjalność komórki: Poradnia chirurgii naczyniowej
Kod resortu: 1530
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2016-08-12

Gabinet Orzeczniczy Endokrynologiczny

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775418
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy Endokrynologiczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 295
Specjalność komórki: Poradnia endokrynologiczna
Kod resortu: 1030
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2016-08-12

Gabinet Orzeczniczy Gastroenterologiczny

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775419
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy Gastroenterologiczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 296
Specjalność komórki: Poradnia gastroenterologiczna
Kod resortu: 1050
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2016-08-12

Gabinet Orzeczniczy Ginekologiczny

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775420
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy Ginekologiczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 297
Specjalność komórki: Poradnia położniczo-ginekologiczna
Kod resortu: 1450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2016-08-12

Gabinet Orzeczniczy Neurochirurgiczny

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775421
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy Neurochirurgiczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 298
Specjalność komórki: Poradnia neurochirurgiczna
Kod resortu: 1570
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2016-08-12

Gabinet Orzeczniczy Psychologiczny

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775422
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy Psychologiczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 299
Specjalność komórki: Poradnia psychologiczna
Kod resortu: 1790
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2016-08-12

Gabinet Orzeczniczy Reumatologiczny

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775423
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy Reumatologiczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 414
Specjalność komórki: Poradnia reumatologiczna
Kod resortu: 1280
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2016-08-12

Oddział Rehabilitacji Dziennej

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775426
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 45
Adres jednostki:
Oddział Rehabilitacji Dziennej
ul. Wrocławska 1-3.
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 155
Specjalność komórki: Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Kod resortu: 2300
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2017-07-10

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775427
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 18
Adres jednostki:
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej
ul. Wrocławska 1-3.
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 156
Specjalność komórki: Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej
Kod resortu: 2308
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2017-07-10

Punkt pobrań materiałów do badań

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775428
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 415
Specjalność komórki: Punkt pobrań materiałów do badań
Kod resortu: 7110
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2017-12-20

Poradnia Nefrologiczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775434
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Nefrologiczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 416
Specjalność komórki: Poradnia nefrologiczna
Kod resortu: 1130
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2018-10-12

Poradnia Leczenia Osteoporozy

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775435
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Leczenia Osteoporozy
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 417
Specjalność komórki: Poradnia osteoporozy
Kod resortu: 1584
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2018-10-12

Poradnia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775436
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 418
Specjalność komórki: Poradnia chirurgii plastycznej
Kod resortu: 1550
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2018-10-12

Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775230
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 11
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 1
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Klinika Intensywnej Terapii i Anestezjologii
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 106
Specjalność komórki: Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Kod resortu: 4260
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775231
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 36
Liczba łóżek (OIOM): 5
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 107
Specjalność komórki: Oddział chirurgiczny ogólny
Kod resortu: 4500
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Oddział Torakochirurgii

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775232
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 5
Liczba łóżek (OIOM): 1
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Torakochirurgii
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 108
Specjalność komórki: Oddział chirurgii klatki piersiowej
Kod resortu: 4520

Data rozpoczęcia działalności: 2000-01-11
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Oddział Chirurgii Naczyniowej

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775233
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 10
Liczba łóżek (OIOM): 2
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Chirurgii Naczyniowej
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 109
Specjalność komórki: Oddział chirurgii naczyniowej
Kod resortu: 4530
Kod SIMC: 0950470

Data rozpoczęcia działalności: 2000-01-11
Data zakończenia działalności: 2015-12-31

Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775234
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 31
Liczba łóżek (OIOM): 8
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 110
Specjalność komórki: Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
Kod resortu: 4580
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Oddział Neurochirurgii

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775235
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 17
Liczba łóżek (OIOM): 6
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Neurochirurgii
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 111
Specjalność komórki: Oddział neurochirurgiczny
Kod resortu: 4570
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2000-01-11

Oddział Rehabilitacji

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775236
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 10
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Rehabilitacji
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 112
Specjalność komórki: Oddział rehabilitacyjny
Kod resortu: 4300
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2000-01-11

Kliniczny Oddział Psychiatryczny

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775237
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 50
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Kliniczny Oddział Psychiatryczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 113
Specjalność komórki: Oddział psychiatryczny (ogólny)
Kod resortu: 4700
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Oddział Detoksykacji i Leczenia Uzależnień

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775238
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 5
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Detoksykacji i Leczenia Uzależnień
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 114
Specjalność komórki: Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
Kod resortu: 4742

Data rozpoczęcia działalności: 2000-01-11
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Oddział Psychiatryczny Dzienny

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775239
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 42
Adres jednostki:
Oddział Psychiatryczny Dzienny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 115
Specjalność komórki: Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
Kod resortu: 2700
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2000-01-11

Kliniczny Oddział Neurologiczny

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775240
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 14
Liczba łóżek (OIOM): 1
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Kliniczny Oddział Neurologiczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 116
Specjalność komórki: Oddział neurologiczny
Kod resortu: 4220
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775241
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 20
Liczba łóżek (OIOM): 3
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Klinika Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 117
Specjalność komórki: Oddział otorynolaryngologiczny
Kod resortu: 4610
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Kliniczny Oddział Okulistyczny

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775242
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 10
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Kliniczny Oddział Okulistyczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 118
Specjalność komórki: Oddział okulistyczny
Kod resortu: 4600
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Kliniczny Oddział Urologiczny

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775243
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 5
Liczba łóżek (OIOM): 1
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Kliniczny Oddział Urologiczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 119
Specjalność komórki: Oddział urologiczny
Kod resortu: 4640
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Kliniczny Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775244
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 20
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Kliniczny Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 120
Specjalność komórki: Oddział gruĽlicy i chorób płuc
Kod resortu: 4270
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Oddział Ginekologiczny

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775245
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 11
Liczba łóżek (OIOM): 2
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Ginekologiczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 121
Specjalność komórki: Oddział ginekologiczny
Kod resortu: 4452
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2018-12-31

Oddział Zakaźny

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775246
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 18
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Zakaźny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 122
Specjalność komórki: Oddział chorób zakaźnych
Kod resortu: 4340
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Oddział Dermatologiczny

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775247
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 15
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Dermatologiczny
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 123
Specjalność komórki: Oddział dermatologiczny
Kod resortu: 4200

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Oddział dla Przewlekle Chorych

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775248
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 10
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział dla Przewlekle Chorych
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 124
Specjalność komórki: Oddział dla przewlekle chorych
Kod resortu: 4170

Data rozpoczęcia działalności: 2000-01-11
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Oddział Chirurgii Onkologicznej

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775249
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 10
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 125
Specjalność komórki: Oddział chirurgii onkologicznej
Kod resortu: 4540

Data rozpoczęcia działalności: 2000-01-11
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Oddział Chemioterapii

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775250
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 5
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Oddział Chemioterapii
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 126
Specjalność komórki: Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
Kod resortu: 4242

Data rozpoczęcia działalności: 2000-01-11
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Oddział Diagnostyki i Terapii Izotopowej

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775251
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 2
Adres jednostki:
Oddział Diagnostyki i Terapii Izotopowej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 127
Specjalność komórki: Oddział medycyny nuklearnej
Kod resortu: 4140
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2000-01-11

Blok Operacyjny

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775252
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Blok Operacyjny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 128
Specjalność komórki: Blok operacyjny
Kod resortu: 4910
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Izba Przyjęć

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860380
Kod jednostki: 01
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775253
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Izba Przyjęć
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 129
Specjalność komórki: Izba przyjęć szpitala
Kod resortu: 4900

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

<123 4 56789 > Ostatni ›


Fizjoterapeuci | Podmioty lecznicze - nieaktywne | Podmioty lecznicze | Praktyki lekarskie | Praktyki lekarskie - nieaktywne | Praktyki pielęgniarskie
Informacja publiczna pozyskana od Ministerstwa Zdrowia po przetworzeniu do wykorzystania w celach własnych.
Copyright © 2016-2020 - by phpBlueDragon OpenSource | O autorze | Linki