Aktywne komórki lecznicze


Poradnia Psychologiczna, Poradnia Psychologiczna, Gabinet Orzeczniczy Zdrowia Psychicznego, Gabinet Orzeczniczy Zdrowia Psychicznego, Gabinet Orzeczniczy Dermatologiczny, Gabinet Orzeczniczy Dermatologiczny, Gabinet Orzeczniczy Okulistyczny, Gabinet Orzeczniczy Okulistyczny, Gabinet Orzeczniczy Chorób Wewnętrznych, Gabinet Orzeczniczy Chorób Wewnętrznych, Gabinet Orzeczniczy Neurologiczny, Gabinet Orzeczniczy Neurologiczny, Gabinet Orzeczniczy Chirurgii Ogólnej, Gabinet Orzeczniczy Chirurgii Ogólnej, Gabinet Orzeczniczy Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Gabinet Orzeczniczy Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Gabinet Orzeczniczy dla Potrzeb Misji Pokojowych ONZ i Misji Specjalnych, Gabinet Orzeczniczy dla Potrzeb Misji Pokojowych ONZ i Misji Specjalnych, Gabinet Orzeczniczy Kardiologiczny, Gabinet Orzeczniczy Kardiologiczny, Gabinet Orzeczniczy Urologiczny, Gabinet Orzeczniczy Urologiczny, Gabinet Orzeczniczy Laryngologiczny, Gabinet Orzeczniczy Laryngologiczny, Gabinet Orzeczniczy Stomatologiczny, Gabinet Orzeczniczy Stomatologiczny, Gabinet Orzeczniczy Chorób Płuc, Gabinet Orzeczniczy Chorób Płuc, Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia Medycyny Pracy, Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej Rodzinnej, Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej Rodzinnej, Gabinet Położnej Środowiskowej Rodzinnej, Gabinet Położnej Środowiskowej Rodzinnej, Gabinet Zabiegowy, Gabinet Zabiegowy, Poradnia Neurochirurgiczna, Poradnia Neurochirurgiczna, Poradnia Medycyny Paliatywnej, Poradnia Medycyny Paliatywnej, Poradnia Chirurgii Naczyniowej, Poradnia Chirurgii Naczyniowej, Poradnia Okresu Przekwitania, Poradnia Okresu Przekwitania, Poradnia Schorzeń Tarczycy, Poradnia Schorzeń Tarczycy, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Chemioterapii, Poradnia Chemioterapii, Poradnia Pulmonologiczna, Poradnia Pulmonologiczna, Poradnia Proktologiczna, Poradnia Proktologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci, Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci, Poradnia Audiologii i Foniatrii, Poradnia Audiologii i Foniatrii, Poradnia Logopedyczna, Poradnia Logopedyczna, Poradnia Leczenia Jaskry, Poradnia Leczenia Jaskry, Poradnia WZW, Poradnia WZW, Gabinet POZ Nr 14, Gabinet POZ Nr 14, Gabinet Zabiegowy, Gabinet Zabiegowy, Gabinet Zabiegowy, Gabinet Zabiegowy, Gabinet Zabiegowy, Gabinet Zabiegowy, Gabinet Zabiegowy, Gabinet Zabiegowy, Gabinet Zabiegowy, Gabinet Zabiegowy, Gabinet Zabiegowy, Gabinet Zabiegowy, Gabinet Zabiegowy, Gabinet Zabiegowy, Gabinet Zabiegowy, Gabinet Zabiegowy, Gabinet Zabiegowy, Gabinet Zabiegowy, Gabinet Lekarza POZ Nr 1, Gabinet Lekarza POZ Nr 1, Gabinet Lekarza POZ Nr 3, Gabinet Lekarza POZ Nr 3, Gabinet Lekarza POZ Nr 4, Gabinet Lekarza POZ Nr 4, Aktywne podmioty lecznicze

12 3 45678 Ostatni ›

Poradnia Psychologiczna

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775310
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Psychologiczna
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 248
Specjalność komórki: Poradnia psychologiczna
Kod resortu: 1790

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Gabinet Orzeczniczy Zdrowia Psychicznego

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775311
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy Zdrowia Psychicznego
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 249
Specjalność komórki: Poradnia zdrowia psychicznego
Kod resortu: 1700
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Orzeczniczy Dermatologiczny

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775312
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy Dermatologiczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 250
Specjalność komórki: Poradnia dermatologiczna
Kod resortu: 1200
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Orzeczniczy Okulistyczny

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775313
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy Okulistyczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 251
Specjalność komórki: Poradnia okulistyczna
Kod resortu: 1600
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Orzeczniczy Chorób Wewnętrznych

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775314
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy Chorób Wewnętrznych
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 252
Specjalność komórki: Poradnia chorób wewnętrznych
Kod resortu: 1000
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Orzeczniczy Neurologiczny

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775315
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy Neurologiczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 253
Specjalność komórki: Poradnia neurologiczna
Kod resortu: 1220
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Orzeczniczy Chirurgii Ogólnej

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775316
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy Chirurgii Ogólnej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 254
Specjalność komórki: Poradnia chirurgii ogólnej
Kod resortu: 1500
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Orzeczniczy Chirurgii Urazowej i Ortopedii

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775317
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy Chirurgii Urazowej i Ortopedii
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 255
Specjalność komórki: Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Kod resortu: 1580
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Orzeczniczy dla Potrzeb Misji Pokojowych ONZ i Misji Specjalnych

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775318
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy dla Potrzeb Misji Pokojowych ONZ i Misji Specjalnych
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 256
Specjalność komórki: Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Kod resortu: 9000
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Orzeczniczy Kardiologiczny

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775319
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy Kardiologiczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 257
Specjalność komórki: Poradnia kardiologiczna
Kod resortu: 1100
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Orzeczniczy Urologiczny

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775320
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy Urologiczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 258
Specjalność komórki: Poradnia urologiczna
Kod resortu: 1640
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Orzeczniczy Laryngologiczny

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775321
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy Laryngologiczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 259
Specjalność komórki: Poradnia otorynolaryngologiczna
Kod resortu: 1610
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Orzeczniczy Stomatologiczny

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775322
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy Stomatologiczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 260
Specjalność komórki: Poradnia stomatologiczna
Kod resortu: 1800
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Orzeczniczy Chorób Płuc

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775323
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Orzeczniczy Chorób Płuc
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 261
Specjalność komórki: Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Kod resortu: 1270
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Medycyny Pracy

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775324
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Medycyny Pracy
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 262
Specjalność komórki: Poradnia medycyny pracy
Kod resortu: 1160
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej Rodzinnej

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775325
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej Rodzinnej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 263
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 32
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Położnej Środowiskowej Rodzinnej

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775326
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Położnej Środowiskowej Rodzinnej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 264
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 34
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Zabiegowy

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775327
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Zabiegowy
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 265
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Neurochirurgiczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775328
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Neurochirurgiczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 266
Specjalność komórki: Poradnia neurochirurgiczna
Kod resortu: 1570
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2003-01-01

Poradnia Medycyny Paliatywnej

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775329
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Medycyny Paliatywnej
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 267
Specjalność komórki: Poradnia medycyny paliatywnej
Kod resortu: 1180

Data rozpoczęcia działalności: 2003-01-01
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775330
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Chirurgii Naczyniowej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 268
Specjalność komórki: Poradnia chirurgii naczyniowej
Kod resortu: 1530
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2006-01-26

Poradnia Okresu Przekwitania

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775331
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Okresu Przekwitania
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 269
Specjalność komórki: Poradnia ginekologiczna
Kod resortu: 1452

Data rozpoczęcia działalności: 2006-05-05
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Poradnia Schorzeń Tarczycy

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775332
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Schorzeń Tarczycy
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 270
Specjalność komórki: Poradnia chorób tarczycy
Kod resortu: 1038
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2006-05-05

Poradnia Gastroenterologiczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775333
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Gastroenterologiczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 271
Specjalność komórki: Poradnia gastroenterologiczna
Kod resortu: 1050
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2006-05-05

Poradnia Chemioterapii

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775334
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Chemioterapii
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 272
Specjalność komórki: Poradnia chemioterapii
Kod resortu: 1242

Data rozpoczęcia działalności: 2006-05-05
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Poradnia Pulmonologiczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775335
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Pulmonologiczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 273
Specjalność komórki: Poradnia chorób płuc
Kod resortu: 1272
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2006-05-05

Poradnia Proktologiczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775336
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Proktologiczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 274
Specjalność komórki: Poradnia proktologiczna
Kod resortu: 1506
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2006-05-05

Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775337
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 275
Specjalność komórki: Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
Kod resortu: 1611
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2006-05-05

Poradnia Audiologii i Foniatrii

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775338
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Audiologii i Foniatrii
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 276
Specjalność komórki: Poradnia audiologiczna
Kod resortu: 1612
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2006-05-05

Poradnia Logopedyczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775339
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Logopedyczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 277
Specjalność komórki: Poradnia logopedyczna
Kod resortu: 1616
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2006-05-05

Poradnia Leczenia Jaskry

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775340
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Leczenia Jaskry
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 278
Kod resortu: 1602

Data rozpoczęcia działalności: 2008-08-11
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Poradnia WZW

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775341
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia WZW
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 279
Kod resortu: 1344

Data rozpoczęcia działalności: 2008-08-11
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Gabinet POZ Nr 14

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775342
Nr terytorium: 1206162
Terytorium: Zabierzów - gmina wiejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet POZ Nr 14
ul. kpt. Mieczysława Medweckiego 1
30-901 Balice
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 280
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 10
Kod SIMC: 0343533
Kod ulicy: 30445

Data rozpoczęcia działalności: 2011-06-01

Gabinet Zabiegowy

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775343
Nr terytorium: 1206162
Terytorium: Zabierzów - gmina wiejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Zabiegowy
ul. kpt. Mieczysława Medweckiego 1
30-901 Balice
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 281
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0343533
Kod ulicy: 30445

Data rozpoczęcia działalności: 2011-06-01

Gabinet Zabiegowy

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775344
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Zabiegowy
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 282
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2011-11-29

Gabinet Zabiegowy

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775345
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Zabiegowy
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 283
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2011-11-29

Gabinet Zabiegowy

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775346
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Zabiegowy
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 284
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2011-11-29

Gabinet Zabiegowy

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775347
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Zabiegowy
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 285
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2011-11-29

Gabinet Zabiegowy

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775348
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Zabiegowy
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 286
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2011-11-29

Gabinet Zabiegowy

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775349
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Zabiegowy
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 287
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2011-11-29

Gabinet Zabiegowy

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775350
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Zabiegowy
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 288
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2011-11-29

Gabinet Zabiegowy

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775351
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Zabiegowy
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 289
Specjalność komórki: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Kod resortu: 9450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2011-11-29

Gabinet Lekarza POZ Nr 1

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775361
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Lekarza POZ Nr 1
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 401
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
Kod resortu: 11
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Lekarza POZ Nr 3

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775363
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Lekarza POZ Nr 3
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 403
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
Kod resortu: 11
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Lekarza POZ Nr 4

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775364
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Lekarza POZ Nr 4
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 404
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
Kod resortu: 11
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

<12 3 45678 > Ostatni ›


Fizjoterapeuci | Podmioty lecznicze - nieaktywne | Podmioty lecznicze | Praktyki lekarskie | Praktyki lekarskie - nieaktywne | Praktyki pielęgniarskie
Informacja publiczna pozyskana od Ministerstwa Zdrowia po przetworzeniu do wykorzystania w celach własnych.
Copyright © 2016-2020 - by phpBlueDragon OpenSource | O autorze | Linki