Aktywne komórki lecznicze


Gabinet Lekarza POZ Nr 1, Gabinet Lekarza POZ Nr 1, Gabinet Lekarza POZ NR 2, Gabinet Lekarza POZ NR 2, Gabinet Lekarza POZ Nr 3, Gabinet Lekarza POZ Nr 3, Gabinet Lekarza POZ Nr 4, Gabinet Lekarza POZ Nr 4, Gabinet Lekarza POZ Nr 5, Gabinet Lekarza POZ Nr 5, Gabinet Lekarza POZ NR 6, Gabinet Lekarza POZ NR 6, Gabinet Lekarza POZ Nr 7, Gabinet Lekarza POZ Nr 7, Gabinet Lekarza POZ NR 8, Gabinet Lekarza POZ NR 8, Gabinet Lekarza POZ Nr 9, Gabinet Lekarza POZ Nr 9, Gabinet Lekarza POZ NR 10, Gabinet Lekarza POZ NR 10, Gabinet Lekarza POZ NR 11, Gabinet Lekarza POZ NR 11, Gabinet Lekarza POZ Nr 12, Gabinet Lekarza POZ Nr 12, Gabinet Lekarza POZ Nr 13, Gabinet Lekarza POZ Nr 13, Ambulatorium Ogólne POZ - porady nocne, Ambulatorium Ogólne POZ - porady nocne, Ambulatorium Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Ambulatorium Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Poradnia Leczenia Otyłości (chorób metabolicznych), Poradnia Leczenia Otyłości (chorób metabolicznych), Poradnia Alergologiczna, Poradnia Alergologiczna, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Hematologiczna, Poradnia Hematologiczna, Poradnia Koagulologiczna, Poradnia Koagulologiczna, Poradnia Stomijna, Poradnia Stomijna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Chorób Naczyń, Poradnia Chorób Naczyń, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego, Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego, Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Rehabilitacji, Poradnia Rehabilitacji, Poradnia Chorób Wątroby, Poradnia Chorób Wątroby, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt, Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt, Poradnia Onkologii Ginekologicznej, Poradnia Onkologii Ginekologicznej, Pracownia Cytodiagnostyki Ginekologicznej, Pracownia Cytodiagnostyki Ginekologicznej, Poradnia Chorób Sutka, Poradnia Chorób Sutka, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Medycyny Nuklearnej, Poradnia Medycyny Nuklearnej, Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Poradnia Chirurgii Urazowej i Ortopedii, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Okulistyczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Urologiczna, Poradnia Urologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Psychosomatyczna, Poradnia Psychosomatyczna, Aktywne podmioty lecznicze

1 2 34567 Ostatni ›

Gabinet Lekarza POZ Nr 1

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775265
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Lekarza POZ Nr 1
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 201
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 10

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Gabinet Lekarza POZ NR 2

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775266
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Lekarza POZ NR 2
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 202
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 10
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Lekarza POZ Nr 3

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775267
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Lekarza POZ Nr 3
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 203
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 10

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Gabinet Lekarza POZ Nr 4

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775268
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Lekarza POZ Nr 4
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 204
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 10

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Gabinet Lekarza POZ Nr 5

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775269
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Lekarza POZ Nr 5
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 205
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 10
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Lekarza POZ NR 6

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775270
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Lekarza POZ NR 6
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 206
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 10
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Lekarza POZ Nr 7

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775271
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Lekarza POZ Nr 7
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 207
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 10
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Lekarza POZ NR 8

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775272
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Lekarza POZ NR 8
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 208
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 10
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Lekarza POZ Nr 9

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775273
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Lekarza POZ Nr 9
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 209
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 10
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Lekarza POZ NR 10

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775274
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Lekarza POZ NR 10
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 210
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 10
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Lekarza POZ NR 11

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775275
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Lekarza POZ NR 11
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 211
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 10
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Lekarza POZ Nr 12

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775276
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Lekarza POZ Nr 12
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 212
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 10
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Lekarza POZ Nr 13

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775277
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Lekarza POZ Nr 13
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 213
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 10
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Ambulatorium Ogólne POZ - porady nocne

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775278
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Ambulatorium Ogólne POZ - porady nocne
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 214
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Kod resortu: 16
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2018-10-12

Ambulatorium Chirurgii Urazowej i Ortopedii

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775279
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Ambulatorium Chirurgii Urazowej i Ortopedii
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 215
Specjalność komórki: Ambulatorium chirurgiczne
Kod resortu: 3012
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2018-10-12

Poradnia Leczenia Otyłości (chorób metabolicznych)

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775280
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Leczenia Otyłości (chorób metabolicznych)
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 216
Specjalność komórki: Poradnia chorób metabolicznych
Kod resortu: 1008
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Alergologiczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775281
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Alergologiczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 217
Specjalność komórki: Poradnia alergologiczna
Kod resortu: 1010
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Diabetologiczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775282
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Diabetologiczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 218
Specjalność komórki: Poradnia diabetologiczna
Kod resortu: 1020
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Endokrynologiczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775283
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Endokrynologiczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 219
Specjalność komórki: Poradnia endokrynologiczna
Kod resortu: 1030
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Gastroenterologiczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775284
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Gastroenterologiczna
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 220
Specjalność komórki: Poradnia gastroenterologiczna
Kod resortu: 1050
Kod SIMC: 0950470

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2014-01-31

Poradnia Hematologiczna

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775285
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Hematologiczna
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 221
Specjalność komórki: Poradnia hematologiczna
Kod resortu: 1070

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Poradnia Koagulologiczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775286
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Koagulologiczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 222
Specjalność komórki: Poradnia hematologiczna
Kod resortu: 1070
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Stomijna

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775287
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Stomijna
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 223
Kod resortu: 1504

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Poradnia Kardiologiczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775288
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Kardiologiczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 224
Specjalność komórki: Poradnia kardiologiczna
Kod resortu: 1100
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Chorób Naczyń

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775289
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Chorób Naczyń
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 225
Specjalność komórki: Poradnia chorób naczyń
Kod resortu: 1120
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Dermatologiczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775290
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Dermatologiczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 226
Specjalność komórki: Poradnia dermatologiczna
Kod resortu: 1200
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Neurologiczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775291
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Neurologiczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 227
Specjalność komórki: Poradnia neurologiczna
Kod resortu: 1220
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775292
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 228
Specjalność komórki: Poradnia leczenia bólu
Kod resortu: 1222
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Reumatologiczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775293
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Reumatologiczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 231
Specjalność komórki: Poradnia reumatologiczna
Kod resortu: 1280
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Rehabilitacji

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775294
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Rehabilitacji
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 232
Specjalność komórki: Poradnia rehabilitacyjna
Kod resortu: 1300
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Chorób Wątroby

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775295
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Chorób Wątroby
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 233
Specjalność komórki: Poradnia hepatologiczna
Kod resortu: 1056
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775296
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 234
Specjalność komórki: Poradnia położniczo-ginekologiczna
Kod resortu: 1450
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775297
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 235
Specjalność komórki: Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
Kod resortu: 1453
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Onkologii Ginekologicznej

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775298
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Onkologii Ginekologicznej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 236
Specjalność komórki: Poradnia ginekologiczna
Kod resortu: 1452
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Pracownia Cytodiagnostyki Ginekologicznej

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775299
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Cytodiagnostyki Ginekologicznej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 237
Specjalność komórki: Pracownia cytologiczna
Kod resortu: 7140
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2017-10-01

Poradnia Chorób Sutka

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775300
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Chorób Sutka
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 238
Specjalność komórki: Poradnia profilaktyki chorób piersi
Kod resortu: 1458
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Chirurgii Ogólnej

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775301
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Chirurgii Ogólnej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 239
Specjalność komórki: Poradnia chirurgii ogólnej
Kod resortu: 1500
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Medycyny Nuklearnej

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775302
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Medycyny Nuklearnej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 240
Specjalność komórki: Poradnia medycyny nuklearnej
Kod resortu: 1250
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775303
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 241
Specjalność komórki: Poradnia chirurgii onkologicznej
Kod resortu: 1540
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Chirurgii Urazowej i Ortopedii

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775304
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Chirurgii Urazowej i Ortopedii
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 242
Specjalność komórki: Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Kod resortu: 1580
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Okulistyczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775305
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Okulistyczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 243
Specjalność komórki: Poradnia okulistyczna
Kod resortu: 1600
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Otolaryngologiczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775306
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Otolaryngologiczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 244
Specjalność komórki: Poradnia otorynolaryngologiczna
Kod resortu: 1610
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Urologiczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775307
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Urologiczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 245
Specjalność komórki: Poradnia urologiczna
Kod resortu: 1640
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775308
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 246
Specjalność komórki: Poradnia zdrowia psychicznego
Kod resortu: 1700
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Psychosomatyczna

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775309
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Psychosomatyczna
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 247
Specjalność komórki: Poradnia psychosomatyczna
Kod resortu: 1710

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

<1 2 34567 > Ostatni ›


Fizjoterapeuci | Podmioty lecznicze - nieaktywne | Podmioty lecznicze | Praktyki lekarskie | Praktyki lekarskie - nieaktywne | Praktyki pielęgniarskie
Informacja publiczna pozyskana od Ministerstwa Zdrowia po przetworzeniu do wykorzystania w celach własnych.
Copyright © 2016-2020 - by phpBlueDragon OpenSource | O autorze | Linki