Aktywne komórki lecznicze


Pracownia Cyto- i Histopatologii, Pracownia Cyto- i Histopatologii, Prosektura, Prosektura, Fizykoterapia, Fizykoterapia, Gabinety Masażu Lecznicznego, Gabinety Masażu Lecznicznego, Hydroterapia, Hydroterapia, Kinezyterapia, Kinezyterapia, Pracownia Fizjoterapii, Pracownia Fizjoterapii, Pracownia Scyntygraficzna, Pracownia Scyntygraficzna, Pracownia Prób Wysiłkowych, Pracownia Prób Wysiłkowych, Pracownia Radioimmunologiczna, Pracownia Radioimmunologiczna, Centralny Ośrodek Ratownictwa Radiacyjnego, Centralny Ośrodek Ratownictwa Radiacyjnego, Pracownia Densytometryczna, Pracownia Densytometryczna, Pracownia Kardiologii Nuklearnej, Pracownia Kardiologii Nuklearnej, Pracownia Radiologii, Pracownia Radiologii, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia USG, Pracownia USG, Pracownia Mammograficzna, Pracownia Mammograficzna, Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej, Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej, Pracownia Analityki Ogólnej, Pracownia Analityki Ogólnej, Pracownia Mikrobiologii, Pracownia Mikrobiologii, Pracownia Biochemii, Pracownia Biochemii, Pracownia Hematologii i Koagulologii, Pracownia Hematologii i Koagulologii, Pracownia Białek, Pracownia Białek, Stacja Krwiodawstwa, Stacja Krwiodawstwa, Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej, Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej, Bank Krwi, Bank Krwi, Gabinet Lekarza POZ Nr 2, Gabinet Lekarza POZ Nr 2, Poradnia Neurologii Dziecięcej, Poradnia Neurologii Dziecięcej, Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Logopedyczna, Poradnia Logopedyczna, Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Leczenia Wad Postawy, Poradnia Leczenia Wad Postawy, Poradnia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Poradnia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Poradnia Protetyki Stomatologicznej, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Gabinet Pierwszej Pomocy Stomatologicznej, Gabinet Pierwszej Pomocy Stomatologicznej, Poradnia Ortodoncji, Poradnia Ortodoncji, Poradnia Endodoncji, Poradnia Endodoncji, Poradnia Pedodoncji, Poradnia Pedodoncji, Pracownia Protetyczna, Pracownia Protetyczna, Gabinet Stomatologiczny, Gabinet Stomatologiczny, Pracownia radiologii stomatologicznej, Pracownia radiologii stomatologicznej, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy, Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy, Transport Medyczny, Transport Medyczny, Aktywne podmioty lecznicze

1 23456 Ostatni ›

Pracownia Cyto- i Histopatologii

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860388
Kod jednostki: 09
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775394
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Cyto- i Histopatologii
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 581
Specjalność komórki: Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Kod resortu: 7998
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Prosektura

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860388
Kod jednostki: 09
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775395
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Prosektura
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 582
Kod resortu: 4940
Kod SIMC: 0950470

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Fizykoterapia

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860387
Kod jednostki: 08
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775389
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Fizykoterapia
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 561
Specjalność komórki: Dział (pracownia) fizykoterapii
Kod resortu: 1312
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinety Masażu Lecznicznego

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860387
Kod jednostki: 08
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775390
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinety Masażu Lecznicznego
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 562
Specjalność komórki: Dział (pracownia) masażu leczniczego
Kod resortu: 1320
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Hydroterapia

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860387
Kod jednostki: 08
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775391
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Hydroterapia
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 563
Specjalność komórki: Dział (pracownia) hydroterapii
Kod resortu: 1316
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Kinezyterapia

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860387
Kod jednostki: 08
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775392
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Kinezyterapia
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 564
Specjalność komórki: Dział (pracownia) kinezyterapii
Kod resortu: 1314
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Pracownia Fizjoterapii

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860387
Kod jednostki: 08
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775393
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Fizjoterapii
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 565
Specjalność komórki: Dział (pracownia) fizjoterapii
Kod resortu: 1310
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2008-08-11

Pracownia Scyntygraficzna

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860386
Kod jednostki: 07
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775385
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Scyntygraficzna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 541
Specjalność komórki: Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
Kod resortu: 7950
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Pracownia Prób Wysiłkowych

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860386
Kod jednostki: 07
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775386
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Prób Wysiłkowych
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 542
Specjalność komórki: Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Kod resortu: 7998
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Pracownia Radioimmunologiczna

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860386
Kod jednostki: 07
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775387
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Radioimmunologiczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 543
Specjalność komórki: Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Kod resortu: 7100
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2018-10-12

Centralny Ośrodek Ratownictwa Radiacyjnego

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860386
Kod jednostki: 07
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775388
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Centralny Ośrodek Ratownictwa Radiacyjnego
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 544
Specjalność komórki: Dział nadzoru radiologicznego
Kod resortu: 9202
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2006-07-24

Pracownia Densytometryczna

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860386
Kod jednostki: 07
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775410
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Densytometryczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 545
Specjalność komórki: Pracownia densytometryczna
Kod resortu: 7244
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2014-12-01

Pracownia Kardiologii Nuklearnej

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860386
Kod jednostki: 07
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775433
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Kardiologii Nuklearnej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 546
Specjalność komórki: Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
Kod resortu: 7950
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2018-10-12

Pracownia Radiologii

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860385
Kod jednostki: 06
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775380
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Radiologii
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 521
Specjalność komórki: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
Kod resortu: 7240
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Pracownia Tomografii Komputerowej

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860385
Kod jednostki: 06
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775381
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Tomografii Komputerowej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 522
Specjalność komórki: Pracownia tomografii komputerowej
Kod resortu: 7220
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Pracownia USG

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860385
Kod jednostki: 06
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775382
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia USG
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 523
Specjalność komórki: Pracownia USG
Kod resortu: 7210
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Pracownia Mammograficzna

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860385
Kod jednostki: 06
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775383
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Mammograficzna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 524
Specjalność komórki: Pracownia mammografii
Kod resortu: 7242
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860385
Kod jednostki: 06
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775384
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Rentgenodiagnostyki Zabiegowej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 525
Specjalność komórki: Pracownia radiologii zabiegowej
Kod resortu: 7230
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2006-01-26

Pracownia Analityki Ogólnej

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860384
Kod jednostki: 05
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775374
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Analityki Ogólnej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 501
Specjalność komórki: Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Kod resortu: 7100
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Pracownia Mikrobiologii

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860384
Kod jednostki: 05
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775375
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Mikrobiologii
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 502
Specjalność komórki: Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
Kod resortu: 7120
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Pracownia Biochemii

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860384
Kod jednostki: 05
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775376
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Biochemii
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 503
Specjalność komórki: Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Kod resortu: 7100
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Pracownia Hematologii i Koagulologii

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860384
Kod jednostki: 05
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775377
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Hematologii i Koagulologii
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 504
Specjalność komórki: Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Kod resortu: 7100
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Pracownia Białek

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860384
Kod jednostki: 05
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775378
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Białek
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 505
Specjalność komórki: Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Kod resortu: 7100
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Stacja Krwiodawstwa

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860384
Kod jednostki: 05
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775379
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Stacja Krwiodawstwa
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 511
Specjalność komórki: Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
Kod resortu: 7100

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2005-06-30

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860384
Kod jednostki: 05
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775429
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 506
Specjalność komórki: Pracownia serologiczna
Kod resortu: 7130
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2017-12-20

Bank Krwi

ID ZOZ: 519248
ID jednostki: 860384
Kod jednostki: 05
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775430
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Bank Krwi
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800043
Kod komórki: 507
Specjalność komórki: Bank krwi
Kod resortu: 8500
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2017-12-20

Gabinet Lekarza POZ Nr 2

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860383
Kod jednostki: 04
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775362
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Lekarza POZ Nr 2
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 402
Specjalność komórki: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
Kod resortu: 11

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Poradnia Neurologii Dziecięcej

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860383
Kod jednostki: 04
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775369
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Neurologii Dziecięcej
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 409
Specjalność komórki: Poradnia neurologiczna dla dzieci
Kod resortu: 1221

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci i Młodzieży

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860383
Kod jednostki: 04
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775370
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci i Młodzieży
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 410
Specjalność komórki: Poradnia kardiologiczna dla dzieci
Kod resortu: 1101

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Poradnia Logopedyczna

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860383
Kod jednostki: 04
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775371
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Logopedyczna
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 411
Specjalność komórki: Poradnia logopedyczna dla dzieci
Kod resortu: 1617

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860383
Kod jednostki: 04
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775372
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 412
Specjalność komórki: Poradnia psychologiczna dla dzieci
Kod resortu: 1791

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Poradnia Leczenia Wad Postawy

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860383
Kod jednostki: 04
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775373
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Leczenia Wad Postawy
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 413
Specjalność komórki: Poradnia wad postawy
Kod resortu: 1583

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Poradnia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860382
Kod jednostki: 03
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775352
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 301
Specjalność komórki: Poradnia stomatologiczna
Kod resortu: 1800
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Protetyki Stomatologicznej

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860382
Kod jednostki: 03
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775353
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Protetyki Stomatologicznej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 302
Specjalność komórki: Poradnia protetyki stomatologicznej
Kod resortu: 1830
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860382
Kod jednostki: 03
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775354
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 303
Specjalność komórki: Poradnia chirurgii stomatologicznej
Kod resortu: 1840
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Gabinet Pierwszej Pomocy Stomatologicznej

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860382
Kod jednostki: 03
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775355
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Pierwszej Pomocy Stomatologicznej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 304
Specjalność komórki: Ambulatorium stomatologiczne
Kod resortu: 3040
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2019-10-10

Poradnia Ortodoncji

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860382
Kod jednostki: 03
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775356
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Ortodoncji
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 305
Specjalność komórki: Poradnia ortodontyczna
Kod resortu: 1820
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Poradnia Endodoncji

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860382
Kod jednostki: 03
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775357
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Endodoncji
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 306
Specjalność komórki: Poradnia stomatologiczna
Kod resortu: 1800
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2019-10-10

Poradnia Pedodoncji

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860382
Kod jednostki: 03
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775358
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Pedodoncji
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 307
Specjalność komórki: Poradnia stomatologiczna dla dzieci
Kod resortu: 1801
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Pracownia Protetyczna

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860382
Kod jednostki: 03
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775359
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia Protetyczna
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 308
Specjalność komórki: Pracownia protetyki dentystycznej
Kod resortu: 8100
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2019-10-10

Gabinet Stomatologiczny

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860382
Kod jednostki: 03
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775360
Nr terytorium: 1206162
Terytorium: Zabierzów - gmina wiejska

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Gabinet Stomatologiczny
ul. kpt. Mieczysława Medweckiego 1
30-901 Balice
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 309
Specjalność komórki: Poradnia stomatologiczna
Kod resortu: 1800
Kod SIMC: 0343533
Kod ulicy: 30445

Data rozpoczęcia działalności: 2011-06-01
Data zakończenia działalności: 2017-03-31

Pracownia radiologii stomatologicznej

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860382
Kod jednostki: 03
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775409
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Pracownia radiologii stomatologicznej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 310
Specjalność komórki: Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
Kod resortu: 7240
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2014-12-01

Poradnia Onkologiczna

ID ZOZ: 0
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775261
Nr terytorium: 1261011
Terytorium: NULL

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Onkologiczna
Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Kod komórki: 229
Specjalność komórki: Poradnia onkologiczna
Kod resortu: 1240

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01
Data zakończenia działalności: 2012-06-30

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775262
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 230
Specjalność komórki: Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Kod resortu: 1270
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 1999-01-01

Transport Medyczny

ID ZOZ: 519249
ID jednostki: 860381
Kod jednostki: 02
Id księgi: 411648
Id komórki: 7775263
Nr terytorium: 1261029
Terytorium: Kraków-Krowodrza - delegatura

Liczba łóżek (ogółem): 0
Liczba łóżek (OIOM): 0
Liczba łóżek (inkubator): 0
Liczba lóżek (dostęp natychmiastowy): 0
Liczba inkubatorów: 0
Liczba dializ: 0
Liczba łóżek: 0
Adres jednostki:
Transport Medyczny
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
Regon: 35150686800050
Kod komórki: 137
Specjalność komórki: Zespół transportu medycznego - świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Kod resortu: 9250
Kod SIMC: 0950470
Kod ulicy: 24806

Data rozpoczęcia działalności: 2009-11-21

1 23456 > Ostatni ›


Fizjoterapeuci | Podmioty lecznicze - nieaktywne | Podmioty lecznicze | Praktyki lekarskie | Praktyki lekarskie - nieaktywne | Praktyki pielęgniarskie
Informacja publiczna pozyskana od Ministerstwa Zdrowia po przetworzeniu do wykorzystania w celach własnych.
Copyright © 2016-2020 - by phpBlueDragon OpenSource | O autorze | Linki